Nivelace

Vyrovnání podkladu je základem kvalitní podlahy a ovlivňuje životnost povrchu. Vždy se doporučuje použít kvalitnější nivelační  stěrky například při změně povrchu z plovoucí podlahy na lepenou  by u stěrky s nižší pevností mohlo dojít k odtržení podlahových dílců.

Kontakt

Podlahy-havrda Pozdyně44

Polská 9
Praha 2
Částkova 35
Plzeň
Pozdyně 44
+420.777336328 podlahy.havrda@seznam.cz