Kontakt

Podlahy-havrda Mánesova 56.
Praha 2
sklad Bellušova 1875
Praha5
+420.777336328 podlahy.havrda@seznam.cz